- 3 -

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στη χοιροτροφική μας μονάδα εξελίσσεται το μεγαλύτερο σε χρόνο, κόπο αλλά και πιο δημιουργικό τμήμα της παραγωγικής μας διαδικασίας. Η μονάδα μας βρίσκεται στον Πισσώνα Εύβοιας, και αποτελείται από μονάδες αναπαραγωγής και πάχυνσης χοιρινών. Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους οι χοιρομητέρες και τα χοιρινά μας απολαμβάνουν ιδανικές συνθήκες διαβίωσης, με επαρκή πρόσβαση σε φρέσκια τροφή, άφθονο νερό και καθαρό αέρα. 100% των χοιρομητέρων και χοιρινών μας σταβλίζονται ομαδικά με επαρκή επιφάνεια ανά ζώο σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την ευζωία των χοίρων. Η καθημερινή φροντίδα και παρακολούθηση των χοιρινών μας πραγματοποιείται από έμπειρους κτηνίατρους, ζωοτέχνες και εξειδικευμένο προσωπικό οι οποίοι διασφαλίζουν την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα τους.