- 7 -

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την εμπειρία, την τεχνογνωσία, το πάθος και την αφοσίωση των ανθρώπων μας. Έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα η οποία μέσα από διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και την ανάπτυξη της Αγρόκτημα Κελαϊδίτης.