- 1 -

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

Η καλή διαβίωση και υγιής ανάπτυξη των χοιρινών μας είναι άμεση συνάρτηση της ποιότητας και ασφάλειας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την διατροφή τους.
Φροντίζουμε λοιπόν καθημερινά να επιλέγουμε τους καλύτερους δημητριακούς καρπούς, όπως σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι και σόγια, διασφαλίζοντας μέσα από μια συστηματική διαδικασία εντατικών εργαστηριακών ελέγχων την απουσία βλαβερών για την διατροφή των χοιρινών μας παραγόντων.