- 4 -

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση του παραγωγικού τους κύκλου, τα χοιρινά μας μεταφέρονται με ειδικά οχήματα στη μονάδα επεξεργασίας, όπου τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις καλής μεταχείρισης των ζώων, και αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, παράγεται το χοιρινό μας κρέας. Οι εγκαταστάσεις μας επιτρέπουν πλήρη έλεγχο στην σφαγή, τεμαχισμό, αποστέωση, επεξεργασία και τυποποίηση νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα λύσεων και προϊόντων για την αγορά κρέατος.